LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU
Address:
01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 0254 385 9003
Fax: 0254 385 8919
Mobile Phone Number: 0254 385 2185
Information: Fax: 0254. 385 8919
http:// www.vungtauship.com