Hoa tiêu hàng hải

XÍ NGHIỆP HOA TIÊU VŨNG TÀU là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ & Vận tải biển Vũn Tàu, được thành lập theo Quyết định số :236/QĐ-UBT ngày 05/05/1995 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu . XÍ NGHIỆP HOA TIÊU VŨNG TÀU thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải theo quyết định số : 813/QĐ-CHHVN ngày 01/01/2012, các tuyến dẫn tàu: Tuyến dẫn tàu Sông Dinh ; Tuyến dẫn tàu thị vải ; Tuyến dẫn tàu Côn Đảo và  tàu thuyền qúa cảnh lãnh thổ Việt Nam trên luồng sông tiền từ Của Tiểu đến Vĩnh Xương .


Trụ sở   : 88 Hạ Long - Phường I - Tp.Vũng Tàu

Điện thọai  : 02543 856106 - 02543 810546 - 02543 810547 - 02543 810545

Fax   : 02543 856069

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Tổng  số CBCNV trong toàn xí nghiệp : 

+ Khối Hoa tiêu có 60 người bao gồm :

1. Hoa tiêu ngọai hạng 21 người

2. Hoa tiêu hạng nhất 12 người

3. Hoa tiêu hạng hai 8 người

4. Hoa tiêu hạng ba 7 người

5. Thực tâp hoa tiêu 12 người 

+ Khối hành chính bao gồm các  bộ phận như sau :

1.Tổ hành chính kế toán 05 người

2. Tổ điều độ 12 người

3. Tổ lái xuồng 02 người

4. Tổ lái xe 08 người

5. Tổ bảo vệ tạp vụ 08 người

- Về tổ chức :

+ Chi bộ Đảng Xí nghiệp : gồm 25 Đảng viên .

+ Tổ chức công đòan : 100% CBCNV là đòan viên công đòan

II. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

III. CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 

IV. MỘT SỐ THÔNG TIN KĨ THUẬT VỀ CẦU CẢNG, BÊN PHAO Ở KHU VỰC VŨNG TÀU