Tin tức & Sự kiện
Thông Báo Về Việc Lựa Chọn Tổ Chức Bán Đấu Giá Tài Sản

Mở file đính kèm:

Bảng Niêm Yết Giá Dịch Vụ Hoa TIêu

Mở file đính kèm:

Biểu Giá Dịch Vụ Hoa Tiêu Năm 2019

Mở file đính kèm:

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH MẪU HÓA ĐƠN NĂM 2018

Mở file đính kèm:

Công Ty Cp Dịch Vụ Và Vận Tải Biển Vũng Tàu ĐHĐCĐ Năm 2018

Thành Viên HĐQT & Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ Mới 2017-2022


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Mở file đính kèm :

Niêm Yết Giá Dịch Vụ Hoa Tiêu

Mở file đính kèm :

Thông Báo V/v Hủy Công Ty Đại Chúng

UBCKNN thông báo hủy công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu kể từ ngày 22/10/216 theo quy định tải khoản 2 Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định .

«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»