Tin tức & Sự kiện
Quyết Định V/v hổ trợ giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Mở file đính kèm:

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Mở file đính kèm:

THÔNG BÁO V/v Chào bán phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải

Báo Cáo Tài Chính Cảng TVP:

Điều Lệ Liên Doanh :

GCNDK Kinh Doanh Lần 6 :

Công văn điều chỉnh vốn điều lệ:

Tài Liệu Đầu Tư :

Thông Báo chào bán phần góp vốn của vungtauship tại Cảng Quốc Tế Thị Vải :

Ban hành quy chế chào bán phần góp vốn :

Thông Báo Về Việc Lựa Chọn Tổ Chức Bán Đấu Giá Tài Sản

Mở file đính kèm:

Bảng Niêm Yết Giá Dịch Vụ Hoa TIêu

Mở file đính kèm:

Biểu Giá Dịch Vụ Hoa Tiêu Năm 2019

Mở file đính kèm:

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH MẪU HÓA ĐƠN NĂM 2018

Mở file đính kèm:

Công Ty Cp Dịch Vụ Và Vận Tải Biển Vũng Tàu ĐHĐCĐ Năm 2018

Thành Viên HĐQT & Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ Mới 2017-2022


«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»