CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

VUNGTAUSHIP

Cho thuê cano, tàu

  • 01/05/2022
  • - Đưa đón thuyền viên, hành khách, chuyên gia, nhà thầu và trang thiết bị, phụ tùng: vùng neo Vũng Tàu, Sông Dinh; luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

    - Dịch vụ dẹp luồng, cảnh giới, hỗ trợ bảo đảm hành hải cho tàu thuyền kích thước lớn, tàu thuyền lần đầu cập cảng, tàu chở hàng hóa đặc biệt:  BRVT, Tp.HCM…

    Bài viết liên quan

    Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU