CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

VUNGTAUSHIP

Dịch vụ xếp dỡ và vận tải hàng hóa

  • 01/05/2022
  • - Xếp dỡ hàng hóa tại cảng, tại kho hàng: nông sản, than, phế liệu, clinke…; hàng siêu trường, hàng thiết bị chuyên dụng dầu khí, điện gió.

    - Vận tải hàng hóa đường bộ: door to door

    Bài viết liên quan

    Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU