CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

VUNGTAUSHIP

Đạ Hội Chi Bộ Khối Văn Phòng Nhiệm Kỳ 2022-2025

  • 25/07/2022
  • Chiều ngày 22/7/2022 Chi bộ Khối Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội cũng đã bầu ra Cấp ủy mới để lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Phạm Công Khiên tiếp tục được Chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Minh Thảo giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

    Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU